Onze missie:
Uitvoeren, begeleiden, coachen, monitoren en auditen van complexe, veelal ICT gerelateerde, implementatie- en veranderingstrajecten.

Wie zijn wij
Wij zijn professionele Project, ICT en Interim Managers.
Dit is ons vak en dat doen we met plezier en passie. Dat hebben we al veelvuldig succesvol gedemonstreerd in een groot aantal branches.
TeirlincK, de “Bruggenbouwer” aan de kant van de business.
In opdracht van het management veranderingen realiseren.“The Missing linK” tussen opdrachtgever, business, stafafdeling, ICT, leverancier en de eigen teams.
Wij doen complexe, veelal ICT gerelateerde, veranderingstrajecten.
Zoals complexe ERP implementaties, systeemintegraties en veranderingstrajecten, waarbij de menselijke aspecten vaak de meeste aandacht vragen.
"Education Permanente"
Wij zijn altijd actief met ons vak bezig. Niet alleen voor onze eigen ontwikkeling (Prince2 en IPMA-B gecertificeerd), maar ook het uitvoeren van audits en monitoring, coachen en door het geven van trainingen (Prince2, IPMA, soft-skills).
Een druppel op de gloeiende plaat
We spelen een bescheiden rol in het "Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen". We steunen de stichting "Kambengo", welke actief is in Gambia. Een zeer actieve en goed georganiseerde stichting; een Bruggenbouwer zónder strijkstok. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar veel druppels maakt ook regen.
Project, ICT en Interim Management. Je doet het er niet even bij!
Wie zijn wij
Bolero 99
3335 EE Zwijndrecht

M 0652 622 161
T 078 6 105 421

info@teirlinck.nl
www.teirlinck.nl
© Teirlinck 2007
Bolero 99 - 3335 EE Zwijndrecht - Mobiel: 0652 622 161 - Telefoon: 078 6 105 421
info@teirlinck.nl - www.teirlinck.nl